.
шофьорски седалки
седалки за мотокари
седалки за строителни машини
седалки за пътници
седалки за трактор

модели:

PY993
PY 2000
PY 2001
PY 2002
PY 2003
PY 2430
PYH2001
PYP998

.